פרטי משרה

תחומי אחריות ומשימות מרכזיות:
·           סיוע למנהל העסקים/מנהל תחום בנקאות עסקית ובכך מתן שירות טלפוני ופרונטאלי ללקוחות מנהל תחום בנקאות עסקית/מנהל העסקים בתחומים הרלבנטיים כגון: טיפול בערבויות, העברת מט"ח ומט"י, יבוא, החתמת                הלקוחות, טיפול בשיקים וכד'.
·           טיפול בבקשות הלקוחות העסקיים כגון: החתמות על מסמכים וטפסים שונים, שליחת אישורים, תיוק והקפדה על השלמת מסמכים ותקינותם. כמו גם, טיפול אדמיניסטרטיבי שוטף עבור התחום העסקי בסניף.
·           ביצוע של בקרות שוטפות וטיפול בדו"חות המתארים את מצב הלקוחות והתראה על חריגות ושינויים.
·           הכרה טובה של נושאי האשראי, סחר חוץ, יבא ויצוא חברות, שליטה בתחום הפאסיבה כמו גם טיפול בבקשות אשראי ותפעולן.
·           ביצוע מעקב אחר תהליכים שנעשים עבור הלקוח ואחר בקשות אישורים שונות, ועדכון מנהל העסקים/תחום.
·           עמידה ביעדים ובמטלות שנקבעו לו על ידי מנהליו.
·           שיווק מוצרי הבנק, גיוס לקוחות חדשים ופתיחת חשבונות עבורם.