פרטי משרה

תחומי אחריות ומשימות מרכזיות:

  • קבלת קהל  – לקוחות הסניף וכן קהל מזדמן.
  • טיפול בבקשות לקוחות: ביצוע הפקדות/משיכות במזומן ובשיקים (כולל טיפול בקופת מט"ח – קנייה ומכירה וטיפול בשיקים דחויים), ביצוע תשלומים שונים, טיפול בתיקי ביזנס.
  • פתיחה וסגירת קופה כולל הכנת פריטה לקופה וללקוחות, טעינת כספון והכנת חומר לקופה מרכזית.
  • ביצוע מטלות מכירה ושירות יזומות באמצעות מערכת CRM – שיווק מוצרי הבנק בפני כלל הלקוחות המגיעים לקופה והודעה טלפונית ללקוחות על כרטיסי אשראי ופנקסי שיקים הנמצאים בסניף.
  • עבודות אדמיניסטרציה ותיוק כגון: תיוק דוגמאות חתימה, ניקוב חוברות פתיחת חשבון, פעילויות דואר וכד'.
  • הכרת הנהלים הבנקאיים ופעולה בהתאם.הכרה לעומק של נושא הלבנת הון.
  • טלר עסקי  –  בסניפים בהם קיים תפקיד טלר עסקי תפקידו יכלול טיפול בקופת מט"ח, טיפול בתיקי ביזנס והכנת חומר לקופה מרכזית – ספירת כספים כוללת והכנת הקופות למשלוח לקופה המרכזית.