פרטי משרה

כללי: מכירת פוליסות ביטוח מבנה וחיים ללווי משכנתה של מערך המשכנתאות של בנק לאומי.

חברה משפחתית ומקצועית, יחס אישי.