פרטי משרה

  עבודה מול מנכ"ל החברה גם במישור העסקי וגם במישור הפרטי, תצטרך לגשר ולהיות הזרוע הביצועית מול עובדי החברה ולקוחות החברה ומול הפונקציות השונות בתקשורת, פוליטיקה, ועדות בכנסת,
מישור משפטי הכולל עבודה מול עו"ד, עבודה מול לשכת במסחר , עבודה מול 33 תאגידים בתחום עיסוקינו החברים בלשכת המסחר ושהמנכ"ל משמש כיו"ר שלהם.
 במסגרת העבודה נדרש לארח את אורחי המנכ"ל בחדר הישיבות וטיפול במשרד המנכ"ל ובהגשה.